Unia Europejska

“Zwiększenie konkurencyjności kompleksu narciarskiego na Pomorzu”

Cel projektu:
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w funkcjonowaniu kompleksu narciarskiego Wieżyca

Wartość projektu : 1 836 636 PLN

Dofinansowanie UE: 559 845,25 PLN

Zima to pora roku, która oferuje wyjątkowe atrakcje sportowe, które cieszą i kształtują zdrowe podejście do życia. Do najpopularniejszych zalicza się m.in. jazda na nartach, snowboard, jazda na sankach. Owe dyscypliny nieodłącznie wiążą się ze śniegiem i mrozem, a ich uprawianie w czasie wolnym, ferii czy urlopu to zdrowy i godny do naśladowania sposób spędzania wolnego czasu. Śnieg i mróz to okresowe warunki atmosferyczne, które należy wykorzystywać jak inne zjawiska przyrodnicze. Sporty śniegowe dostarczają zimowej dawki ruchu, a ruch na białym puchu cieszy, poprawia samopoczucie i daje dużo zabawy. Wyjątkowym walorem sportów zimowych jest fakt, że zapomina się o wysiłku i skupia się wyłącznie na radości z rekreacji ruchowej. Śmiało można powiedzieć, że aktywności zimowe to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Ponadto wiele szkół realizuje program tzw. białej szkoły. Biała szkoła jest dla uczniów doskonałą okazję do rozwinięcia umiejętności narciarstwa lub snowboardingu. Z kolei dla jest atrakcyjnym punktem wyjścia do realizacji zawartej w obowiązującej podstawie programowej edukacji zdrowotnej, a także edukacji dla bezpieczeństwa, elementów geografii, fizyki i historii. Ze względu na warunki terenowe (różnica poziomów pomiędzy dolnym a górnym peronem wyciągów wynoszącą 50m), na terenie ośrodka narciarskiego swoje treningi w odbywają zawodnicy Akademickiego Związku Sportowego PG, Pomorskiego Klubu Sportowego, Klubu Sportowego De la sale. Stok ma odpowiednie warunki do treningów narciarstwa alpejskiego w slalomie i slalomie gigancie. Stoki, do treningów, są udostępniane codziennie z wyjątkiem piątku i niedzieli, po godz. 18.00. Codzienne, wieczorne treningi są dogodne dla mieszkańców trójmiasta, gdyż po pracy mogą jeszcze zrealizować swój plan treningowy. Funkcjonowanie ośrodka narciarskiego wpływa na wydłużenie sezonu turystycznego w regionie i bezpośrednio oddziałuje na okoliczne pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne oraz branże gastronomiczne.
Zakup specjalistycznych pojazdów śnieżnych umożliwi podniesienie jakości oferowanej usługi poprzez odpowiednie przygotowanie tras zjazdowych jak i również tras podjazdowych pod wyciągami oraz ich bieżąca konserwację i utrzymanie w należytym stanie. Naśnieżanie techniczne jest obecnie podstawą rekreacji zimowej. Bez naśnieżania stoki narciarskie nie byłyby w stanie spełniać rosnących oczekiwań. Śnieg techniczny składa się wyłącznie z wody i powietrza (w ramach projektu nr RPPM.02.02.01-22-0006/116 został min. zakupiony automatyczny system naśnieżania produkujący właśnie śnieg techniczny).Ostatnim etapem przygotowania tras zjazdowych jest cykl prac specjalistycznym pojazdem śnieżnym – ratrakiem. Zadaniem ratraka jest rozgarnianie mas śnieżnych oraz właściwe przygotowanie powierzchni zjazdowych (likwidacja zlodowaceń, likwidacja muld, wygładzenie powierzchni, frezowanie stoku). Równie istotnym aspektem jest przygotowywanie tras wjazdowych pod wyciągami – wyrównywanie nierówności, zakładanie śladów, frezowanie tras podjazdowych. Do tego celu mają służyć pojazdy śnieżne na gąsienicach z przyczepianą frezarką do podjazdów wyciągów narciarskich oraz wyciskarka do śladów. Ponadto pojazdy śnieżne o mocy 50 i 85 KM będą przeznaczone do prowadzenia bieżących prac konserwacyjnych wyciągów (transport ekip technicznych), transportu armatek śnieżnych na podwoziach kołowych w trakcie procesów naśnieżania (w zastępstwie dotychczas wykorzystywanych ratraków), transport ratowników do zdarzeń na stoku. Jedną z zaplanowanych inwestycji jest zakup chłodni wody. Temperatura wody jest jednym z kluczowych czynników technologii wytwarzania śniegu. W związku z tym firma zostały opracowane chłodnie przeznaczone do stosowania z systemami naśnieżania, których części składowe zaprojektowano do pracy w ekstremalnych warunkach. Zastosowanie wody o idealnej temperaturze pozwala zoptymalizować osiągi pojedynczych urządzeń do naśnieżania, podnosząc tym samym ich wydajność energetyczną. Dodatkowo, dzięki ochładzaniu wody naśnieżanie może się rozpocząć wcześniej, co umożliwia elastyczne reagowanie na zmiany warunków pogodowych. zakup ciągnika komunalnego do obsługi zarówno systemu naśnieżania , jak i ratraków. Z uwagi na uruchomienie kolejnego stoku narciarskiego należało rozwiązać system przemieszczania się ratraków pomiędzy stokami, zwłaszcza tym oddalonym o ok 300 m od głównego stoku. Ratrak, z uwagi na specjalistyczne gąsienice , specjalnie skonstruowane do pracy ze śniegiem, nie powinien poruszać się po utwardzonej powierzchni. Po pierwsze, ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia tychże gąsienic, powodowanie uszkodzeń utwardzonej powierzchni (zarysowania, pęknięcia , itp.) oraz wniesienia zabrudzeń na powierzchnię śnieżną na stoku (ziemia, błoto, drobne kamienie, itp.). Jednym z rozwiązań jest układanie , np. gumowych lub drewnianych pomostów lecz na większe odległości zbyt pracochłonne i czasochłonne, poza tym wyłączające z część ośrodka z funkcjonowania (parkingi, drogi wewnętrzne). Z uwagi na powyższe nabyto niskopodwoziową przyczepę dwuosiową, z przeznaczeniem do szybkiego transportu pomiędzy stokami. Takie rozwiązanie pozwala na szybki transport urządzeń pomiędzy stokami, nie powodując utrudnienia w funkcjonowaniu ośrodka. Ponadto system naśnieżania został zmodernizowany o słupy wysięgnikowe do posadowienia armatek śnieżnych. Z uwagi na konieczność serwisowania armatek konieczne jest sprzęt z wysięgnikiem pozwalający na szybki montaż i demontaż armatki.

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Stworzenie Parku zabaw, basni i legend kaszubskich

TYP: “Stworzenie Parku zabaw, baśni i legend kaszubskich”

Podstawą Parku baśni i legend kaszubskich są teksty regionalne – kaszubskie i pomorskie – opracowane przez Janusza Mamelskiego i zilustrowane przez art. plast. Małgorzatę Walkosz-Lewandowską. Odsłuchiwane treści legend pozwalają poznać kulturę regionu, rozwijać sprawności językowe (np: rozumienie czytanego i odsłuchiwanego tekstu).

Do zwiedzania potrzebne są własne tablety lub smartfony, aby zdobyć ukryte informacje, które będą wykorzystywane do działań (zarówno tradycyjnych jak i opartych o technologię ICT). Pozwolą one na uczestnictwo w quizach i innych ciekawych formach zabawy rozwijających: pamięć, cierpliwość, bystrość i poczucie humoru.

Działania te wspierają edukację szkolną w realizacji podstaw programowych. Ponadto oferują unikalne treści ponadprogramowe, wpływające na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży (w tym kreację i zdolności artystyczne, wyobraźnię, wrażliwość, sprawność fizyczną, refleks itp.). Oferta adresowana jest do szkół, przedszkoli oraz do indywidualnych odwiedzających (rodzin z dziećmi), a także do tych podmiotów, które prowadzą nauczanie języka kaszubskiego, historii i kultury Kaszub.

Cel projektu:
Stworzenie atrakcji dla dzieci i całych rodzin o charakterze edukacyjnym, promującym regionalną / kaszubską kulturę.

Efektem projektu jest modernizacja 1 obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do 2023r.

peracja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zakup innowacyjnego wyposażenia ośrodka narciarskiego.

W wyniku realizacji operacji w przedsiębiorstwie zostanie uruchomiony Automatyczny System Naśnieżania, który oprócz nowoczesnych właściwych armatek śnieżnych (5 szt.) posiada też scentralizowany system obsługi armatek automatycznych oraz pompowni, przygotowany specjalnie dla ośrodka narciarskiego. Oprogramowanie umożliwia: obsługę automatycznego systemu naśnieżania, podgląd i sterowanie urządzeniami oraz realizowanie strategii naśnieżania stoku. Przy pomocy programu włączyć, wyłączyć oraz nastawić wszystkie parametry każdej armaty i kontrolować jej pracę podczas naśnieżania. Oprogramowanie steruje wydajnością armatek tak by produkcja śniegu była największa. Zaplanowany Automatyczny System Naśnieżania wykorzystuje w swoim działaniu najnowocześniejsze technologie komunikacyjne i służące przetwarzaniu danych – dane są pozyskiwane z własnej stacji meteorologicznej(temp. powietrza, wilgotność powietrza, kierunek wiatru) zadanych parametrów i na podstawie w/w informacji specjalistyczny program struje pracą systemu naśnieżania (czyli załącza kolejne armatki, ustawia oscylacje, kierunek pracy, ciśnienie robocze). Zaplanowana technologia jest innowacyjną, autorską technologią zaprojektowaną przez specjalistów polskiej firmy Supersnow. Zarządzanie Automatycznym System Naśnieżania jest możliwe dzięki skomplikowanym analizom MES (metoda elementu skończonego). System ten pozwala precyzyjnie ustawić pracę armatek w sytuacji zmieniających się warunków meteorologicznych (w ciągu jednej nocy pracy dochodzi do zmian temp., wilgotności i kierunku wiatru). Montaż przenośnika taśmowego do transportu osób niweluje konieczność naśnieżenia podjazdów , co pozwala na większe dośnieżenie tras zjazdowych.

Cel projektu:
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w funkcjonowaniu ośrodka narciarskiego.

Wartość projektu : 1 360 921,20 PLN

Dofinansowanie UE: 542 155,60 PLN

testKamery
testLokalizacja
testCennik
testNoclegi
testFacebook
testInstagram